Válce s oscilací BOMAG TanGO

9–14 tunOblasti nasazení:

TanGo – „Tangenciální oscilace” to je novinka od společnosti BOMAG. Jednoduchý systém vibrace založený na stálém kontaktu běhounu válce s hutněným povrchem materiálů, kdy je možné zvýšit pracovní rychlost válce, aniž by hrozilo nebezpečí vzniku vln či poškození struktury zrn hutněného materiálu. Systém TanGo má velmi snadnou obsluhu a je rovněž nenáročný na samotnou údržbu. Garance společnosti BOMAG na více zatěžované běhouny způsobené otěrem běhounu o hutněný materiál se systémem TanGo je 8.000 motohodin. Doporučené použití systému TanGo je zejména u hutnění velmi tenkých vrstev materiálů a pro hutnění spojů.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 161 ADO-5 9500 1680 Kubota
BW 190 ADO-5 11300 1990 Kubota
BW 191 ADO-5 13100 2000 Deutz
BW 202 ADO-5 11550 2135 Kubota
BW 206 ADO-5 13650 2135 Deutz
BW 154 APO-4V 7300 1500 Kubota
BW 174 APO-4V 9500 1680 Kubota

TECHNOLOGIE

ECONOMIZER

ECONOMIZER

Systém ECONOMIZER jednoduchým a transparentním způsobem znázorní a upozorní strojníka válce, jakmile dosáhne optimálního zhutnění materiálu. Během procesu samotného hutnění materiálu válcem je měřena tuhost hutněného materiálu, která je znázorněna na displeji. Samotné hutnění materiálů pak probíhá do té doby, dokud se hodnota dosaženého zhutnění identifikovaná na displeji zvyšuje. ECONOMIZER Vám tak šetří čas a náklady spojené s provozem válců, identifikuje nezhutněná místa a snižuje tak rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů. Systém ECONOMIZER je extrémně jednoduchý na svoji obsluhu a údržbu.

BCM 05

BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!