Válce se systémem ASPHALTMANAGER

7–14 tunOblasti nasazení:

Plynulá a automatická regulace hutnící síly, to jsou vlastnosti inteligentního hutnícího systému ASPHALTMANAGER (AM), který může pracovat v plném automatickém či manuálním nastavení. Strojník válce pouze zvolí výšku hutněné vrstvy a o další se již plně postará systém ASPHALTMANAGER! Amplituda válce se vždy přizpůsobí aktuálnímu stupni dosaženého zhutnění. Systém řízení tak zamezí přehutnění či popraskání hutněného materiálu. Díky plynule se měnící amplitudě vibrace pracuje systém ASPHALTMANAGER výkonněji a jemněji než běžné vibrační systémy. ASPHALTMANAGER tak dosahuje nejoptimálnějšího výkonu a maximální flexibility. Díky integrovanému a kalibrovanému systému měření dosaženého zhutnění pomocí ukazatele Evib je strojník v reálném čase informován o dosažené míře zhutnění materiálů. Výsledkem je optimální a ekonomický počet přejezdů válce při zachování maximální efektivity a kvality zhutnění různých materiálů. Doporučené použití systému ASPHALTMANAGER je zejména při hutnění povrchů v oblastech zástavby, mostů, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 151 AD-5 AM 7900 1680 Kubota
BW 154 AP-4V AM 7300 1500 Kubota
BW 154 ACP-4V AM 7200 1500 Kubota
BW 161 AD-5 AM 10200 1680 Kubota
BW 174 AP-4V AM 9500 1680 Kubota
BW 174 ACP-4V AM 9100 1680 Kubota
BW 174 ACP AM HYBRID 9100 1680 Kubota
BW 191 AD-5 AM 13900 2000 Deutz
BW 206 AD-5 AM 14100 2135 Deutz

TECHNOLOGIE

BCM 05

BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!