Tandemové vibrační válce řady 4

7–10 tun

řízení natáčením běhounůOblasti nasazení:

Univerzální použití při výstavbě a opravách u středních a velkých staveb. Pro veškeré hutnící práce s asfaltovými technologiemi, okrajové využití při hutnění celého spektra zemin a kameniva. Možnost využití systému ASPHALTMANAGER (AM) pro monitorování hutnícího výkonu a následného co nejefektivnějšího využití stroje. Velmi vhodné pro hutnící práce v hustě zastavěných oblastech, ale i při liniových stavbách při splnění náročných požadavků na vibrace působící na okolí, emisní a hlukové normy. Velmi široká škála volitelného příslušenství – přítlačné a ořezávací kolečko, podrcovač, prvky spojené s obsluhou stroje, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 154 AP-4V 7100 1500 Kubota
BW 154 APO-4V 7300 1500 Kubota
BW 154 AP-4V AM 7300 1500 Kubota
BW 154 ACP-4V AM 7200 1500 Kubota
BW 174 AP-4V 9200 1680 Kubota
BW 174 APO-4V 9500 1680 Kubota
BW 174 AP-4V AM 9500 1680 Kubota
BW 174 ACP-4V AM 8800 1680 Kubota
BW 174 HYBRID 9500 1680 Kubota
BW 174 ACP AM HYBRID 9100 1680 Kubota

TECHNOLOGIE

ECONOMIZER

ECONOMIZER

Systém ECONOMIZER jednoduchým a transparentním způsobem znázorní a upozorní strojníka válce, jakmile dosáhne optimálního zhutnění materiálu. Během procesu samotného hutnění materiálu válcem je měřena tuhost hutněného materiálu, která je znázorněna na displeji. Samotné hutnění materiálů pak probíhá do té doby, dokud se hodnota dosaženého zhutnění identifikovaná na displeji zvyšuje. ECONOMIZER Vám tak šetří čas a náklady spojené s provozem válců, identifikuje nezhutněná místa a snižuje tak rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů. Systém ECONOMIZER je extrémně jednoduchý na svoji obsluhu a údržbu.

BCM 05

BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!