Tandemové vibrační válce řady 50

6–15 tun

kloubové řízeníOblasti nasazení:

Univerzální použití při výstavbě a opravách u středních a velkých staveb mimo území EU, kdy konfigurace prvků kabiny není ve shodě s certifikací normy CE. Pro veškeré hutnící práce s asfaltovými technologiemi, okrajové využití při hutnění celého spektra zemin a kameniva. Volitelné příslušenství – přítlačné a ořezávací kolečko, podrcovač, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 151 AD 50 7600 1680 Kubota
BW 202 AD-50 12300 2135 Deutz
BW 206 AD-50 14100 2135 Deutz

TECHNOLOGIE

BCM 05

BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!