Tandemové vibrační válce řady 5

6–15 tun

kloubové řízeníOblasti nasazení:

Universální použití při výstavbě a opravách u středních a velkých staveb. Pro veškeré hutnící práce s asfaltovými technologiemi, okrajové využití při hutnění celého spektra zemin a kameniva. Možnost využití měřících systémů ECONOMIZER a ASPHALTMANAGER (AM) pro monitorování hutnícího výkonu a následujícího co nejefektivnějšího využití stroje. Velmi vhodné pro hutnící práce v hustě zastavěných oblastech, ale i při liniových stavbách při splnění náročných požadavků na vibrace působící na okolí, emisní a hlukové normy. Velmi široká škála volitelného příslušenství – přítlačné a ořezávací kolečko, podrcovač, prvky spojené s obsluhou stroje, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 141 AD-5 6900 1500 Kubota
BW 151-AD-5 7600 1680 Kubota
BW 151 AD-5 AM 7900 1680 Kubota
BW 154 AD-5 8300 1680 Kubota
BW 161 AD-5 9600 1680 Kubota
BW 161 AD-5 AM 10200 1680 Kubota
BW 190 AD-5 11700 1998 Kubota
BW 191 AD-5 13500 2000 Deutz
BW 191 AD-5 AM 13900 2000 Deutz
BW 202 AD-5 12000 2135 Kubota
BW 206 AD-5 14100 2135 Deutz
BW 206 AD-5 AM 14500 2135 Deutz

TECHNOLOGIE

ECONOMIZER

ECONOMIZER

Systém ECONOMIZER jednoduchým a transparentním způsobem znázorní a upozorní strojníka válce, jakmile dosáhne optimálního zhutnění materiálu. Během procesu samotného hutnění materiálu válcem je měřena tuhost hutněného materiálu, která je znázorněna na displeji. Samotné hutnění materiálů pak probíhá do té doby, dokud se hodnota dosaženého zhutnění identifikovaná na displeji zvyšuje. ECONOMIZER Vám tak šetří čas a náklady spojené s provozem válců, identifikuje nezhutněná místa a snižuje tak rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů. Systém ECONOMIZER je extrémně jednoduchý na svoji obsluhu a údržbu.

BCM 05

BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!