Stabilizační frézy / Recyklační frézy

17–32 tunOblasti nasazení:

Stabilizační frézy jsou určeny k přimíchávání vápna, popílku nebo cementu do zemin za účelem zlepšení jejich vlastností, pro zpevnění podloží a náspů, protizámrzných a nosných vrstev. Recyklační frézy jsou určeny pro odfrézování starých živičných krytů, poškozených živičných krytů, včetně jejich podkladních vrstev, které jsou následně rozdrceny a smíchány s novým pojivem pro vytvoření nového podkladu pro pokládku asfaltových vrstev. Stabilizační a recyklační fréza společnosti BOMAG je universální stroj, který lze za pomocí výměny příslušenství používat jak pro stabilizační, tak recyklační práce!

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
RS 460 24150 2440 Mercedes
RS 500 24900 2250 Mercedes
RS 650 27900 2400 Deutz