Zeminové kompaktory

21–36 tun



Oblasti nasazení:

Zeminové kompaktory se používají k rozhrnovaní a hutnění zemin na velkých stavbách, respektive plochách. Jsou určené především k hutnění smíšených a soudržných zemin v tenkých až středních vrstvách. Vhodnou volbou hutnících kol a rozhrnovací radlice je možné se ještě více přizpůsobit požadavkům konkrétní stavby. Kompaktory na zeminu tak přebírají práci tradičním buldozerům při rozhrnovaní zemin, kdy navíc vedle rozhrnování zeminy i staticky hutní svým pojezdem rozhrnovanou zeminu, a tak výrazně šetří vynaložené ekonomické náklady na jednotlivých stavbách!

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BC 473 EB-5 26000 3600 Mercedes
BC 773 EB-5 36000 3800 Mercedes