Zeminové válce od 16 do 26 tun

16–26 tunOblasti nasazení:

Univerzální použití na velkých stavbách a nejtěžší hutnící práce. Pro veškeré hutnící práce u celého spektra zemin – nesoudržné zeminy, slabě soudržné zeminy, hydraulicky vázané zeminy, práce ve svazích, na kamenivu velkých frakcí, práce na náspech, práce ve svazích, při zpracování sutí. Velmi vhodné rovněž pro hutnící práce v hustě zastavěných oblastech v provedení VARIOCONTROL, při plnění náročných požadavků na emisní a hlukové normy. Velmi široká škála volitelného příslušenství – ježkové segmenty, měřící systémy, komfortní prvky spojené s obsluhou stroje, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 216 D-5 16000 2130 Deutz
BW 216 DH-5 16000 2130 Deutz
BW 216 PD-5 17100 2130 Deutz
BW 216 PDH-5 17100 2130 Deutz
BW 219 D-5 19400 2130 Deutz
BW 219 DH-5 19400 2130 Deutz
BW 219 PDH-5 20000 2130 Deutz
BW 226 DH-5 25000 2130 Deutz
BW 226 PDH-5 25740 2130 Deutz

TECHNOLOGIE

Terrameter/BEM

Terrameter/BEM

Měřící systém Terrameter/BEM vyvinutý společností BOMAG průběžně měří dosaženou míru zhutnění, kdy plynule zjišťuje dynamickou tuhost hutněných materiálů charakterizovanou parametrem Evib (MN/m2) a analogově jej zobrazuje na měřícím přístroji v kabině válce. Pomocí systému Evib lze kvalitativně i kvantitativně vyhodnocovat dosaženou míru zhutnění a únosnost hutněných materiálů v oblasti výstavby zemních prací a výstavby komunikací. Evib je založený na přímé souvislosti s modulem deformace zeminy EV2.

Tiskárna pro Terrameter

Tiskárna pro Terrameter

Pomocí měřícího systému Terrameter/BEM s využitím hodnoty Evib (MN/m2) je zobrazována dynamická tuhost zemin. Dosažené hodnoty zhutnění mohou být pomocí instalované tiskárny v kabině válce následně vytištěny a archivovány. Ovládání tiskárny je velmi jednoduché a intuitivní, její provoz je nenáročný na údržbu.

Management hutnění BCM 05

Management hutnění BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!