Zeminové válce od 9 do 18 tun

9–18 tunOblasti nasazení:

Univerzální použití na středních a velkých stavbách mimo území EU, kdy konfigurace prvků kabiny není ve shodě s certifikací normy CE. Pro veškeré hutnící práce u celého spektra zemin – nesoudržné zeminy, slabě soudržné zeminy, hydraulicky vázané zeminy, práce ve svazích, na kamenivu menších až velkých frakcí, zpracování sutí. Volitelné příslušenství – ježkové segmenty, měřící systémy, komfortní prvky spojené s obsluhou stroje, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 211 D-40 9500 2130 Deutz
BW 211 PD-40 11350 2130 Deutz
BW 212 D-40 10900 2130 Deutz
BW 212 PD-40 12750 2130 Deutz
BW 213 D-40 12420 2130 Deutz
BW 213 PD-40 12870 2130 Deutz
BW 215 D-40 14050 2130 Deutz
BW 216 D-40 15200 2130 Deutz
BW 216 PD-40 15700 2130 Deutz
BW 218 D-40 17200 2130 Deutz

TECHNOLOGIE

Terrameter/BEM

Terrameter/BEM

Měřící systém Terrameter/BEM vyvinutý společností BOMAG průběžně měří dosaženou míru zhutnění, kdy plynule zjišťuje dynamickou tuhost hutněných materiálů charakterizovanou parametrem Evib (MN/m2) a analogově jej zobrazuje na měřícím přístroji v kabině válce. Pomocí systému Evib lze kvalitativně i kvantitativně vyhodnocovat dosaženou míru zhutnění a únosnost hutněných materiálů v oblasti výstavby zemních prací a výstavby komunikací. Evib je založený na přímé souvislosti s modulem deformace zeminy EV2.

Tiskárna pro Terrameter

Tiskárna pro Terrameter

Pomocí měřícího systému Terrameter/BEM s využitím hodnoty Evib (MN/m2) je zobrazována dynamická tuhost zemin. Dosažené hodnoty zhutnění mohou být pomocí instalované tiskárny v kabině válce následně vytištěny a archivovány. Ovládání tiskárny je velmi jednoduché a intuitivní, její provoz je nenáročný na údržbu.

Management hutnění BCM 05

Management hutnění BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!