Zeminové válce od 4 do 8 tun

4–8 tunOblasti nasazení:

Univerzální použití na malých a středních stavbách. Pro veškeré hutnící práce u celého spektra zemin – nesoudržné zeminy, slabě soudržné zeminy, hydraulicky vázané zeminy a kameniva menších frakcí, vyjma nasazení při hutnění ve výkopech. Velmi vhodné rovněž pro hutnící práce v hustě zastavěných oblastech při plnění náročných požadavků na emisní a hlukové normy. Velmi široká škála volitelného příslušenství – ježkové segmenty, měřící systémy, komfortní prvky spojené s obsluhou stroje, apod.

Typ Provozní hmotnost v kg Pracovní šířka v mm Výrobce motoru
BW 145 D-5 4750 1426 Deutz
BW 145 DH-5 4820 1426 Kubota
BW 145 PDH-5 5070 1426 Kubota
BW 177 D-5 6600 1690 Kubota
BW 177 DH-5 6700 1690 Kubota
BW 177 PDH-5 6950 1690 Kubota

TECHNOLOGIE

Terrameter/BEM

Terrameter/BEM

Měřící systém Terrameter/BEM vyvinutý společností BOMAG průběžně měří dosaženou míru zhutnění, kdy plynule zjišťuje dynamickou tuhost hutněných materiálů charakterizovanou parametrem Evib (MN/m2) a analogově jej zobrazuje na měřícím přístroji v kabině válce. Pomocí systému Evib lze kvalitativně i kvantitativně vyhodnocovat dosaženou míru zhutnění a únosnost hutněných materiálů v oblasti výstavby zemních prací a výstavby komunikací. Evib je založený na přímé souvislosti s modulem deformace zeminy EV2.

Tiskárna pro Terrameter

Tiskárna pro Terrameter

Pomocí měřícího systému Terrameter/BEM s využitím hodnoty Evib (MN/m2) je zobrazována dynamická tuhost zemin. Dosažené hodnoty zhutnění mohou být pomocí instalované tiskárny v kabině válce následně vytištěny a archivovány. Ovládání tiskárny je velmi jednoduché a intuitivní, její provoz je nenáročný na údržbu.

Management hutnění BCM 05

Management hutnění BCM 05

Systém BCM 05 umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění materiálů. Systém BCM 05 nabízí pohodlnou správu naměřených dat a rozsáhlé možnosti jejich vyhodnocování. Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a průběžné dokumentaci naměřených hodnot zhutnění se minimalizují rizika a náklady případných následných oprav hutněných materiálů.

BCM 05 positioning

BCM 05 positioning

Pomocí systému BCM 05 positioning se hodnoty naměřené systémem Evib spojují s daty systému GPS. BCM 05 positioning tak umožňuje plošnou dynamickou kontrolu dosaženého zhutnění ještě s vysokým stupněm ekonomického a uživatelského komfortu. BCM 05 positioning získává data GPS z přijímače DGPS „StarFire“, které díky integrovanému korekčnímu signálu dosahují přesností pozic v měřítku 10 cm. Alternativně lze prostřednictvím rozhraní použít také data GPS z jiných běžných systémů DGPS. Kvalita a hodnota takto vytvářené dokumentace je nepřekonatelná!